• شرح مختصری از پالایشگاه آب و عملکرد آن:

اصول تصفیه و پالایش در این سیستم بر پایه علم صنایع غذایی، شیمی و محیط زیست و با احترام به زمین و آب بنا نهاده شده و سعی گردیده از عناصر طبیعی و موجود در هر اقلیم جهت کاهش هزینه های جاری استفاده شود. هدف این سیستم بهره مندی از کمترین ها جهت نیل به بیشترین ها می باشد.

پالایشگاه آّب با بهره مندی از کمترین نیروی انسانی، استهلاک، فضای موردنیاز،انرژی مصرفی، زمان نصب و راه اندازی و حداقل زمان برای تصفیه ما را به بیشترین توان تصفیه و حداکثرمیزان برگشت آب به چرخه تولید می رساند

اصول کار بر اساس یونیزاسیون فاضلاب و افزایش جنبش مولکولی اولیه بین ذرات باردار موجود بوده که پس از باردار شدن و جذب اولیه توسط نیروی الکتریکی حاصله، تعادل یونی پساب بهم خورده و سپس به تعادل می رسد که این کار باعث ایجاد رسوب آنی در فاضلاب و تصفیه آن می گردد.

جهت افزایش هرچه بیشتر کیفیت آب تصفیه شده، آن را از فیلترهای دیسکی و دیسکی-کربنی عبود داده و توسط گاز ازن، گندزدایی می نماییم. با توجه به نیاز این فرآیند قابلیت استفاده در استخرهای پرورش ماهی و حتی دیگ های بخار نیز دارد.

  • شرح مختصری از دانش فنی و روش تولید:

1.عبور از فیلتر تعویض یون و یکنواخت سازی یون های موجود در پساب.

2.اختلاط کامل پساب و تنظیم PH  که این عدد در محدود 6.8 الی 9 خواهد بود.

3.اختلاط و هوادهی به مدت 5 دقیقه

4.افزودن کاتیون و بهم زدن بار الکتریکی پساب موجود و اختلاط به مدت 5 الی 10 دقیقه

  1. استراحت به مدت 5 دقیقه
  2. اختلاط مجدد سیستم و افزودن آنیون جهت رسوب گذاری

7.استراحت و رسوب گذاری به مدت 5 دقیقه الی 15 دقیقه

  1. انتقال لجن به بستر لجن و یا belt press

9.عبور پساب تصفیه شده از فیلتر دیسکی و ذخیره سازی در مخزن ازن

10.تزریق گاز ازن

11.عبور از فیلتر دیسکی و دیسکی-کربنی

12.رهاسازی آب در طبیعت و یا استفاده برای پرورش ماهی و غیره.

  • دلایل نوآورانه بودن پالایشگاه آب:

* نیاز به فضای کم

*دفع لجن بسیار آسان

* امکان افزایش ظرفیت فقط در 7 روزکاری

* تطابق پذیری با هر نوع تغییر آنی شیمیایی

* زمان تصفیه بسیار کم و بسته به نوع پساب از 30 الی 240 دقیقه

* نیاز به فضای فیزیکی بسیار کم

* امکان جابجایی سیستم با حداقل تخریب

* عدم وجود بوی نامطبوع

* هزینه تعمیر و نگهداری پایین

* هزینه برق پایین

* هزینه استهلاک پایین

* امکان طراحی سیستماتیک بصورت  PLC   یا   MANUAL  و کنترل آن توسط مدیریت مجموعه

* عدم استفاده از کلر

* دوستدار محیط زیست

* امکان دریافت خروجی طبق استاندارد محیط زیست و یکنواخت

* صد در صد تولید ملی

  • آیا روش های مشابه یا جایگزین در دنیا وجود دارد؟ 

بله شیوه های دیگری وجود دارد اما مشابه این طرح ابداً نیستند و از فرآیند دیگری استفاده می نمایند.

مزایای پالایشگاه آب نسبت به سایر روش ها به شرح زیر است:

در اکثر طرح های دنیا فرآیند تصفیه آب بسیار زمانبر بوده و نیازمند فضای فیزیکی گسترده ای است اما طرح حاضر در فضای بسیار اندک و حداکثر در 240 دقیقه آب را تصفیه می نماید.
تمامی مواد تولید شده در این طرح دوستدار طبیعت هستند.

 

نظر بدهید