دانش نامه

کاربرد اوزن در ضد عفونی استخر

معمولا برای ضد عفونی کردن استخر ها از کلر استفاده می شود ، دستگاه اوزن میتواند کلیه میکروب ها و باکتری های موجود در آب را از بین ببرد و نیاز به کلر را مرتفع سازد. اوزن علاوه بر ضد عفونی ، باعث از بین رفتن بو و شفافیت خواهد شد.

کاربرد اوزن در ضد عفونی مکان های عمومی

مکان های عمومی از جمله مدارس ، دانشگاه ها ، مراکز پزشکی ، سالن اجتماعات و ادارات و ... بسیار پرترد بوده و ورود و خروج افراد میتواند باعث انتقال بیماری ها شود. دستگاه اوزن ژنراتور باعث خواهد شد آلودگی ها در محیط ازبین رفته و سطح اکسیژن محیط بالا می رود.

کاربرد اوزن در حذف بو های زائد سالن های ورزشی و رختکن ها

همواره یکی از مکان های آلوده باشگاه ها هستند که علاوه بر وجود بوی عرق به دلیل مرطوب بودن محل مناسبی برای رشد قارچ ها و کپک ها می باشد. استفاده از گاز اوزن نیم ساعت قبل از ورود ورزشکاران این مشکل را رفع می نماید. اوزن سبب از بین رفتن بوی عرق ، ضدعفونی هوا و افزایش اکسیژن خواهد شد.