دانش نامه

کاربرد اوزن در ضد عفونی میوه و سبزیجات

جهت ضد عفونی انواع سبزی و میوه جات کافی است پس از شستشوی میوه و سبزی در ظرف مخصوص شستشو شیلنگ دستگاه را درون آب به مدت 5 دقیقه قرار داده و بعد از 5 دقیقه آب تخلیه و بدون آبکشی به یخچال انتقال یابد و یا مصرف مستقیم قرار گیرد.