دانش نامه

کاربرد اوزن در ضد عفونی مکان های عمومی

مکان های عمومی از جمله مدارس ، دانشگاه ها ، مراکز پزشکی ، سالن اجتماعات و ادارات و ... بسیار پرترد بوده و ورود و خروج افراد میتواند باعث انتقال بیماری ها شود. دستگاه اوزن ژنراتور باعث خواهد شد آلودگی ها در محیط ازبین رفته و سطح اکسیژن محیط بالا می رود.

کاربرد اوزن در ضد عفونی پول ، موبایل و ...

کافی است پول ، موبایل ، دستگاه های پر کاربرد و کوچک (کنترل تلویزیون و ...) را درون کیسه فریزر و یا کیسه های زیپر قرار داده و مدت 2 الی 5 دقیقه شیلنگ گاز اوزن را درون آن قرار داده و سپس اشیاء را با خیالی آسوده مورد استفاده قرار دهید.