دانش نامه

کاربرد اوزن در ضد عفونی میوه و سبزیجات

جهت ضد عفونی انواع سبزی و میوه جات کافی است پس از شستشوی میوه و سبزی در ظرف مخصوص شستشو شیلنگ دستگاه را درون آب به مدت 5 دقیقه قرار داده و بعد از 5 دقیقه آب تخلیه و بدون آبکشی به یخچال انتقال یابد و یا مصرف مستقیم قرار گیرد.

کاربرد اوزن در ضد عفونی پول ، موبایل و ...

کافی است پول ، موبایل ، دستگاه های پر کاربرد و کوچک (کنترل تلویزیون و ...) را درون کیسه فریزر و یا کیسه های زیپر قرار داده و مدت 2 الی 5 دقیقه شیلنگ گاز اوزن را درون آن قرار داده و سپس اشیاء را با خیالی آسوده مورد استفاده قرار دهید.

کاربرد اوزن در ضد عفونی محیط

گاز اوزن سبب نابودی سریع انواع فرم های ویروسی و مخصوصا فرم های غیر رویشی ( انواع اسپور های باکتریایی و هاگ انواع قارچ و کپک ) و نیز تخم انگل ها می باشد .