دانش نامه

کاربرد اوزن در ضد عفونی آب

آبی که می آشامیم ، کلریزه است و مزه نا خوشایندی دارد اوزن ماده ضد عفونی کننده ای است که طعم و مزه آب را بهبود می‌بخشد و بو را حذف می‌کند و مواد آلی و غیر آلی نامطلوب که ممکن است در حال حاضر در منابع آب وجود داشته باشد را اکسید می‌کند.