• احداث تصفیه خانه

شرکت آب زیست فناور خاتم

شرکت آب زیست فناور خاتم
ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری در زمینه اختراعات و نوآوری ها ، احداث تصفیه خانه های سبک و شهری ، تولید و فروش دستگاه های ازون ژنراتور برای کاربردهای خانگی ، تجاری و صنعتی

دانش نامه


راهنمای راه اندازی پالایشگاه آب

راهنمای راه اندازی پالایشگاه آب

در مقاله قبلی پیرامون گام های اول تا سوم راه اندازی پالایشگاه آب مواردی رو ارائه دادیم و در این بخش قصد داریم تا به تکمیل موارد ارائه شده بپردازیم. خواهشمند است برای بهره بردن کافی از این مقاله نسبت به مطالعه مقاله بخش اول اقدام بفرمایید.سپاس گام اول: آنالیز پساب موجود و ورودی گام دوم: محاسبه حجم پساب در هر ساعت گام سوم: خروجی مورد نیاز گام چهارم: دریافت پروپزال معرفی سیستم پالایشگاه آب

راهنمای راه اندازی پالایشگاه آب

راهنمای راه اندازی پالایشگاه آب

بسیاری از واحد های صنعتی، بیمارستان ها، مزارع کشاورزی با مسئله کمبود آب یا حجم زیاد پساب مواجه هستند. در این متن کوتاه قصد داریم تا مراحل اجرایی این فرآیند رو به صورت خلاصه تقدیمتون کنیم.