دستگاه های اوزن ژنراتور امکان حذف ویروس موجود در هوا و سطوحی که در مجاورت گاز اوزن قرار می گیرند  را دارد و گزینه مناسب و مطمئن جهت ضد عفونی اماکن عمومی می باشد که احتمال ویروس کرونا در آنها وجود دارد .دستگاه اوزن ژنراتور بعنوان ضد عفونی هوا و اماکن عمومی به دو روش قابل استفاده می باشد :
_ استفاده از اوزن جهت ضد عفونی هوای سالن های فضای بسته که با توجه به ابعاد فضا اوزن مورد نیاز براورد می شود
نکته قابل توجه این است که این سیستم قابل استفاده به شکل پرتابل می باشد و برای ضد عفونی هوای اتاقها و سالن ها جهت از بین بردن ویروس کرونا و هرگونه آلودگی دیگر که در محیط وجود داشته باشد در زمان حال حاضر بهترین گزینه می باشد.
_ استفاده از آب اوزن دار جهت شستشوی سطوح
با توجه به اینکه خیلی از مراکز عمومی در فضای آزاد می باشند در این حالت جهت ضد عفونی با سیستم های اوزن ژنراتور ، میتوان به شکل مهپاش و شستشو با اب اوزن دار استفاده کرد.که شامل شستشو سطوح صندلی ها و تمامی فضاهای عمومی می باشد.

نظر بدهید