شتاب دهنده سبز

  • مدیریت : شتاب دهنده سبز (پالایشگاه آب)
  • آدرس : منطقه آزاد کیش
  • تلفن همراه : 09128434396
  • فکس : 09128434396
  • تلفن ثابت : 09128434396
  • پست الکترونیک : moshaveran121@yahoo.com
  • وب : www.green-accelerator.com