• احداث تصفیه خانه

احداث تصفیه خانه

بازدید : 1199   |      

فاضلاب های شهری ، شهرک های صنعتی و بهداشتی یکی از آلوده کننده های آب های زیرزمینی ، آب های سطحی به ویژه آب های رودخانه ها ، دریاچه ها و دریاهاست. یکی از سیستم های رایج در تصفیه این فاضلاب ها استفاده از روش های هوازی و سیستم لجن فعال است که امروزه در بسیاری از تصفیه خانه های شهری به روش بیولوژیکی لجن فعال تصفیه و پاکسازی می شود .

احداث تصفیه خانه های آب و فاضلاب

فاضلاب های شهری ، شهرک های صنعتی  و بهداشتی یکی از آلوده کننده های آب های زیرزمینی ، آب های سطحی به ویژه آب های رودخانه ها ، دریاچه ها و دریاهاست . یکی از سیستم های رایج در تصفیه فاضلاب ها ، استفاده از روش های هوازی و سیستم لجن فعال است که امروزه در بسیاری از تصفیه خانه های شهری به روش بیولوژیکی لجن فعال تصفیه و پاکسازی می شود .

مشکلاتی که اغلب در سیستم راهبری این نوع تصفیه خانه ها به وجود می آیند عبارت است ازکاهش شدید دما در فصول سرد سال ، ورود مواد شیمیایی و سموم و ... که منجر به کاهش و یا غیرفعال شدن لجن فعال در سیستم گردیده که این امر منتج به عدم کارکرد صحیح سیستم های تعریفی می باشد ، لذا متخصصین شرکت سپاس با تلفیق دو علم صنایع غذایی و محیط زیست و بر پایه علم شیمی و حذف لجن فعال اقدام به طراحی سیستم نوین با استفاده از امکانات داخلی نموده است

اساس کار به روش تبادل یونی و ترسیب سریع یون های موجود در فاضلاب و به استاندارد رسانیدن فاضلاب به پارامترهای محیط زیست می باشد که علاوه بر عدم حساسیت به موارد فوق الذکر سبب کاهش مصرف برق ، کاهش هزینه های جاری ، استفاده از حداقل زمین و نیز کاهش زمان تصفیه می گردد .

شرکت سپاس با پشتوانه بالغ بر ۲۵ سال تجربه صمیمانه همکاران و متخصصین خود در زمینه های صنایع غذایی آب و فاضلاب ومکانیک با تلفیق دوصنعت غذا و محیط زیست اقدام به طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب فوق سبک  با روش برانگیزش یونی یونهای موجود در فاضلاب و ترسیب کلیه مواد و دوستار کامل محیط زیست نموده ، از خصوصیات این روش می توان بطور اجمالی به موارد زیر اشاره نمود:

  • بالابردن کارایی سیستمهای فاضلاب موجود در واحدهای صنعتی دارای مشکل و یا نا کارا .
  • حداقل مساحت ممکن و یا بدون اشغال زمین .
  • طراحی ، ساخت و اجرای سیستم با استفاده از امکانات داخلی و عدم وابستگی به خارج .
  • حداقل زمان اجرا.
  • بسته به هزینه اجرایی اتواسیون ویا غیر اتوماسیون.
  • حداقل زمان بازسازی واحیای مجدد سیستم در صورت خرابی .
  • عدم حساسیت به تغییرات ناگهانی (PH- دما –مواد نگهدارنده وبازدارنده ).
  • سرعت در امر تصفیه.
  • داشتن حداقل پساب و دور ریز آب ( صرفه جویی در آب و برگشت حداکثری آب به چرخه تولید )
  • امکان جابجایی و نقل و انتقال بسیار ساده با کمترین تخریب و ....

روش تصفیه :

هدف از تصفیه فاضلاب ، جداسازی موادی است که آن را برای مصارف بعدی قابل استفاده نماید و یا با رها سازی آن در منابع آبی و یا محیط زیست صدمه ای وارد ننماید .

روش کار:

همانطور که در ابتدا اشاره شد:

۱-  برانگیزش یونی بارهای موجود در فاضلاب.

۲- هوادهی مدام به میزان۲ بار بسته به حجم تعریف شده مخازن .

۳- افزودن بار مثبت بر اساس محاسبه میزان بار عالی موجود در سیستم.

۴- هوادهی به مقدار ۲ بار فشار هوا .

۵ - افزودن یون بار منفی به سیستم و ادامه هوادهی.

۶-  قطع هوادهی و استراحت به مدت ۲۰ دقیقه تا ته نشینی کامل.

۷-  فیلتراسیون فاز شفاف توسط فیلترهای مرکب واختصاصی ساخت شرکت.

۸-  ازوناسیون آب تصفیه شده فیلتر شده بسته به نوع فاضلاب و۱۰ الی-۶۰ دقیقه .

۹-  فیلتراسیون نهایی وانتقال آب تصفیه شده به مخازن ذخیره آب .

۱۰-  انتقال لجن به مخزن لجن.

۱۱- ازناسیون لجن بطور مداوم .

۱۲- انتقال لجن در انتهای شیفت کاری توسط ماشینهای مخصوص به زمین کشاورزی ویا پرس لجن وانتقال لجن خشک شده جهت گلخانه و برگشت آب به ابتدای فرایند .

لازم به ذکر است بیش از۹۰٪ مواد و فیلترهای و سیستم ازون  مورد استفاده در سیستم ثمره تلاش کارشناسان این شرکت بوده وکاملا متکی بر ذانش فنی بومی می باشد .