برای ورود به شتاب دهنده سبز

ابتدا در قسمت عضویت در سایت وارد شده و درکادرهای مشخص اطلاعات خود را وارد کنید گزینه معرفی اختراع را انتخاب کرده و درقسمت توضیحات استارتاپ و ایده خود را معرفی کنید 
پس از عبور از مرحله اولیه جهت ارائه حضوری با شما تماس خواهیم گرفت.

در ملاقات حضوری فرصتی برای شناخت بهتر از 
طرح و استارتاپ شما به گفتگو می رسد
همچنین شناخت بیشتر درباره شتاب دهنده سبز 
و شرایط آن فراهم می شود

نظر بدهید