دانش نامه

کاربرد اوزن در ضد عفونی آب

آبی که می آشامیم ، کلریزه است و مزه نا خوشایندی دارد اوزن ماده ضد عفونی کننده ای است که طعم و مزه آب را بهبود می‌بخشد و بو را حذف می‌کند و مواد آلی و غیر آلی نامطلوب که ممکن است در حال حاضر در منابع آب وجود داشته باشد را اکسید می‌کند.

ازن چیست و چه کاربردهایی دارد

ازن Ozone به مولکول O3 اتلاق می گردد این گاز آلوترپ مولکول O2 بوده که ناپایدار است و دارای نیمه ی عمر 20 الی 30 دقیقه در آب مقطر و نیز محیط با دمای 20 درجه سانتی گراد می باشد. گاز اُزن در شرایط طبیعی بر اثر صاعقه و یا بوسیله پرتو فرابنفش خورشید بوجود می آید و در شرایط مصنوعی مولکول O2 یا هوا تحت تاثیر میدان های الکتریکی با ولتاژ بالا قرار گرفته و گاز ازن را بوجود می آورد .