شتاب دهنده سبز

مجموعه ای است که باتجربه مفید در تکنولوژی واستارتاپ های نوین کمک میکند به صاحبان ایده که محصولشان را توسعه دهند ، مدل کسب و کارشان را اصلاح کنند و از همه مهم تر با سرمایه گذارها در ارتباط باشند .

شتاب دهنده سبز به صاحبان ایده ها کمک می کند تا بتوانند تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی ازکالا و یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت را دارند ارائه دهند .

همچنین در تعیین هویت مشتریان و تامین منابع نظیر سرمایه و نیروی کار به صاحبان ایده ها یاری می رساند 

شتاب دهنده سبز بافراهم آوردن خدمات مشاوره ، سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیق برای صاحبان ایده و رسیدن به هدفشان کمک می کند .

ما همیشه در حال بروز رسانی خود می باشیم ... 1111