امروزه در تمامی یخچالهای خانگی و صنعتی نسل جدید ، از این تکنولوژی بعنوان ماده آنتی باکتریال به منظور حفظ کیفیت و ماندگاری بیشتر مواد غذایی استفاده می شود . یکی از مشکلات موجود در کلیه منازل ، ماشین های یخچال دار ،  فروشگاه های مواد غذایی ، رستوران ها ، کارخانجات ، و کارگاه های تولیدی به دلیل اهمال در نظافت یخچال و یا داشتن زوایا و یا ارتفاع زیاد ، وجود بو های نامطبوع ناشی از فساد باکتریایی و یا کپکی می باشد.
استفاده از گاز اوزن در یخچال به مدت 15 الی 40 دقیقه و نیز برای سرد خانه های صنعتی 60 الی 120 دقیقه توصیه می شود .
لازم به ذکر است برای یخچال و سردخانه های نگهداری گوشت توصیه نمی شود.

نظر بدهید