کافی است پول ، موبایل ، دستگاه های پر کاربرد و کوچک  (کنترل تلویزیون و ...) را درون کیسه فریزر و یا کیسه های زیپر قرار داده و مدت 2 الی 5 دقیقه شیلنگ گاز اوزن را درون آن قرار داده و سپس اشیاء را مورد استفاده قرار دهید.

نظر بدهید