ایمنی آب آشامیدنی از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار است . آبی که می آشامیم ، کلریزه است.این آب زیان آور است و مزه آن نیز ناخوشایند تر از مزه آب چشمه است.آب ضد عفونی شده با اوزن ، عاری از هر گونه باکتری زیان آور است و مزه آن خوشایند تر است.
اوزن ماده ضد عفونی کننده ای است که طعم و مزه را بهبود می بخشد و بو را حذف می کند و مواد آلی و غیر آلی نامطلوب که ممکن است در حال حاضر
در منابع آب وجود داشته باشد را اکسید می کند.اوزن از قابلیت اکسید کنندگی قوی تری نسبت به کلر برخوردار بوده  و استفاده از آن ایمن تر می باشد.
همچنین گاز اوزن اضافی بدون آنکه هیچ خطری برای محیط زیست ایجاد کند تجزیه شده و به بیرون تخلیه می شود.مدت زمان تزریق اوزن برای یک لیتر آب آلوده و زلال بسته به آلودگی 30 الی 60 ثانیه پیشنهاد می گردد.

نظر بدهید