تعریق یکی از شایعترین عوامل بروز بیماری های پوستی در ورزشکاران است که همچنین افزایش سوخت و ساز بدن حین فعالیت و تعریق زیاد سبب رشد باکتری ها و ایجاد بوی نامطبوع می گردد . با نصب دستگاه های اوزن ژنراتور کلیه ی عوامل بیماری زا از بین رفته و بوی نامطبوع هوای داخل سالن ورزشی بطور چشمگیری کاهش پیدا می کند . اوزن ژنراتور موجب حذف باکتری، ویروس و آلودگی ها می شود.
جهت جذب بوی بد و کپک و سایر میکروارگانیسم ها می توان از اوزن استفاده کرد.استفاده از گاز اوزن 15 الی 30 دقیقه نیم ساعت قبل از ورود ورزشکاران این مشکل را مرتفع می نماید.همچنین در سالن های ورزشی با فضای بسته استفاده 30 الی 45 دقیقه با بازه زمانی 90 دقیقه سبب از بین رفتن بوی عرق ، ضد عفونی هوا و افزایش سطح اکسیژن خواهد شد.

نظر بدهید