هوش کلامی چیست و چه کاربردی برای ما دارد؟

هوش کلامی یا همان قدرت سختن گفتن ، همیشه و همه جا همراه ماست؛ درست مثل زبان بدن ما و افکارمان. قدرت نوشتن شما همیشه با شما نیست،
عضلات برجسته خود را که ناشی از ورزش حرفه ای است همه جا نمی توانید نشان بدهید،
ثروت و دارایی های خودتان را همه جا نمی توانید رو کنید و مثلاً سندهای املاک خودتان را از گردن تان آویزان کنید
تا دیگران بفهمند که چه آدم مهمی هستید و …؛
اما زبان و کلام و هوش کلامی شما، همواره و همیشه، با شماست و جلوتر از شما،
شخصیت و قدرت شما را معرفی می کند! (دقت کنید، جلوتر از شما…)
و نکته عجیب تر دیگر این که روانشناسان در ابتدای قرن بیستم، به یافته های بسیار جالبی رسیده اند:
بین مقدار و قدرت واژگان و موفقیت شخصی افراد، ارتباط مستقیمی وجود دارد.
یعنی چه؟
یعنی هوش کلامی بالاتر، مساوی با موفقیت و اعتماد به نفس بیشتر در زندگی و تحصیل و کار و … خواهد بود.
باز هم یعنی چی؟ یعنی اگر کسی این را نداشته باشد نمی تواند پولدار و موفق بشود؟
چرا، می تواند موفق باشد، اما اگر این را داشته باشد، بسیار بیشتر می تواند موفق بشود…
روزی در نیویورک، مردی که قیافه و تیپش، ضد او بود،
به دفتر یکی از تاجران خوشنام شهر رفت و تقاضای مصاحبه شغلی کرد.
این تاجر، نگاهی به این فرد انداخت. اولش نمی خواست به او فرصتی بدهد،
ولی دلش سوخت و گفت سنگ مفت و گنجشک مفت و به او، این فرصت را داد.
چند دقیقه فرصت کوتاه برای مصاحبه شغلی، تبدیل به مصاحبتی یک ساعته شد.
سرانجام این تاجر سرشناس، به همکاران خود زنگ زده و او را معرفی کرد و به این ترتیب، این مرد ژنده پوش، توانست شغل بسیار خوبی به دست بیاورد.
چرا چنین شد؟
این مرد، از فارغ التحصیلان دانشگاه آکسفورد بود. برای مأموریتی به نیویورک آمده و با شکست روبه رو شده بود.
در نتیجه، مفلس و بی کس و کار و بی پول شده بود. اما قدرت هوش کلامی و سخن گفتن او، هنوز سرجایش بود.
او از طریق همین قدرت، توانست این تاجر سرشناس را محسور خود سازد. شما هم می توانید با افزایش هوش کلامی خود
احترام شغلی بیابید
احترام اجتماعی و طبقاتی بیابید
بهتر و روشنتر فکر کنید
و به موفقیت های بیشتری برسید

نظر بدهید