در طول تاریخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه این توجه بیش از پیش وجود دارد.

به گونه‌ای که فناوری‌های نو، محیطی فراهم آورده‌اند که تقریباً در کوتاه مدت می‌توان به اطلاعات بی‌شماری دسترسی پیدا کرده و

کارها را بسیار سریع تر و آسان تر از پیش انجام داد.

با این وجود، تمایل سرعت عمل در انجام کارها روز به روز بیشتر می‌شود؛ لذابا چنین تمایلی این احساس در افراد به وجود می‌آید

که از زمان عقب مانده نمی‌توان طور مؤثر بهره‌مند شد؛و سیر تاریخی نشان داده‌است که ضعف در مدیریت زمان، یک مسئله قدیمی است.

مدیریت ضعف زمان را نمی‌توان پنهان نمود و اثر بخشی بیشتری مورد نیاز است.
زیرا برای موفقیت بیشتر، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفه‌ای نیازمند بکارگیری راهبردهای مدیریت زمان می‌باشیم.

این راهبردها برای استفادهٔ بهینه از وقت تنظیم شده و به عنوان روشهایی برای پایش و کنترل زمان به کار می‌رود.
برخی نتایج حاصل از شیوه‌های مختلف مدیریت زمان عبارتند از:
یادآوری در انجام امور
سامان بخشیدن به افکار و فعالیت‌ها
آماده‌سازی برای برنامه‌ریزی آگاهانه
انجام امور در زمان تعیین شده
ایجاد انگیزه لازم برای انجام کار
جلوگیری از اتلاف وقت و امور غیر ضروری
متمرکز ساختن توجه فرد به اولویت‌ها
سرعت در پیشرفت و ارتقاء عملکرد شخصی
در مجموع با اجرای مدیریت زمان، برنامه‌ریزی و پایش،
کاهش فشار روزانه و در نتیجه افزایش سلامت روان
افزایش کارایی، سازماندهی و بهره‌وری
پیامدهای واقع بینانه تری حاصل می‌گردد و همه چیز به شکل مؤثر تر انجام می‌شود.

با شتاب دهنده سبز افکار و زمان خود را مدیریت کنید.

 

نظر بدهید