خلاقیت چیست بیشتر راجب خلاقیت بدانید ؟

 

به تبدیل تفکر های جدید به‌ واقعیت.خلاقیت می گویند 

خلاقیت یعنی توانایی درک جهان به‌ شیوه‌های خود ساخته ، شناخت الگوهای پنهان، ایجاد ارتباط بین پدیده‌های ظاهراً غیر مرتبط و ایجاد راه‌حل‌های مشخص. خلاقیت شامل دو پارامتر تفکر و تولید  می‌باشد،

به طور ساده تر  خلاقیت

 نوعی مسئله‌گشایی است. تفکرِ خلاقِ مختصر عبارتست از فرایند حس کردن مسائل یا کاستی‌های موجود در اطلاعات، فرضیه‌سازی دربارهٔ حل مسائل و رفع کاستی‌ها، ارزیابی و آزمودن فرضیه‎ها، بازنگری

خلاقیت شامل تولید چیزی است که هم اصیل و هم ارزشمند باشد و نشأت گرفته از فرایندهای خودآگاه و ناخودآگاه انسان می‌باشد.

خلاقیت مستلزم داشتن اشتیاق و تعهد بسیار زیاد است.

 

برای تبدیل ایده های شما به واقعیت کافیست

از خدمات آموزشی و حمایتی شتاب دهنده سبز بهرمند شوید

 با ما همراه باشید

بزرگ فکر کن

باقدم های کوچک شروع کن ...

 

نظر بدهید