تغییر نگرش

نگرش نحوه زندگی ما را تعیین می کند." همه در مورد قدرت نگرش شنیده ایم ، و این نگرش ماست که تعیین می کند که چقدر در زندگی موفق می شویم.

اگر به اطراف خود نگاه کنید ، خواهید دید که افراد دارای نگرش مثبت بیشتر از زندگی لذت می برند و عموماً شادتر و موفق تر از افرادی هستند که در اطراف کینه و بدبین بودن قدم می زنند. نگرش ما نیروی محرک در زندگی ماست و
می تواند شما را به سمت انجام کارهای بزرگ سوق دهد.

انسان ها با ملیت ها و رنگهای متفاوتی متولد میشوند و البته همه در یک سطح اولیه کاملا مشابه هستند و دقیقا به انچه تبدیل خواهند شد اعم از ایدئولوژی، شغل و .... با تغییر نگرش موثر خواهند بود ، شخصیت ها و نگرش های ما از طریق روابط و تجربیات ما ایجاد می شوند. نگرش ما از کودکی شروع به رشد و تغییر می کند و به طور مداوم در طول سال ها از طریق تعامل و تجربیات روزانه تکامل می یابد.

در تمام مواردی که تا کنون گذر کرده اید ، تمام افرادی که با آنها ملاقات کرده و با آنها در تعامل بوده اید می توانند در نگرش شما تأثیر بگذارند.
اگر فکر می کنید که همه این عوامل شما را با یک نگرش ضعیف به زندگی  سوق داده اند ،باید دست به کار شده و از فرصت پیش رو برای تغییر استفاده نمایید.


(پیشرفت بدون تغییر، غیر ممکن است
آن دسته از افرادی که نمی‌توانند طرز فکرشان را تغییر دهند، تا آخر عمرشان از پیشرفت محروم اند.
جرج برنارد شاو)

شتاب دهنده سبز همیشه در حال بروز رسانی خود می باشد ...

نظر بدهید