به طور کلی نقش اولیه اتاق‌های فکر، ایجاد پل بین جهان ایده و عمل می‌باشد.

نظر بدهید