آموزش سازمانی چیست و به چه کار ما می آید ؟

 

آموزش سازمانی یک وظیفه حیاتی برای همه سازمانهاست.

کارفرمایان باید بتوانند به طورمستمر دانش، مهارتها، نگرشها و رفتارهای سازمان خود  را به روز کنند و بهبود بخشند. امروزه با گسترش روز افزون علوم و فنون و پیچیده تر شدن شرایط، اقتصادی ، فرهنگی جامعه، این ضرورت بیش از پیش احساس می شود که سازمان خود را برای برخورد موثر با مسائل و مشکلات و تلاش برای حل آنها باید از روشهای جدیدو از  حداکثر توانایی علمی، عملکرد خویش را توسعه و تکامل بخشند،با این وجود با توجه به اهمیت فرایند آموزش سازمانی، هنوز در بسیاری از سازمانها نگاه درستی به آموزش وجود ندارد و با این مساله برخوردی سلیقه ای و غیرکارشناسانه می شود.  در شتاب دهنده سبز  اهمیت آموزش سازمانی و ارائه راهکارهایی در خصوص اثربخشی فرایند آموزش سازمانی خواهیم پرداخت،

برای برخورداری از آموزش سازمانی

با ما در ارتباط باشید

شتاب دهنده سبز در خدمت شماست ...

 

نظر بدهید