زبان بدن شما نشان دهنده هویت شماست

یک فرد از طریق رفتارهای فیزیکی خود، بدون آنکه صحبتی بکند با دیگران قادر است، ارتباط برقرار نماید.

اگر شما بتوانید ذهن افراد دیگر را بخوانید و آنچه را که آنها واقعاً نیاز دارند و می‌خواهند، درک کنید بی‌شک ارتباطات فردی خوبی میتوانید برقرار کنید
زیرا با استفاده از این دانش زبان بدن قادر خواهید بود در هر زمان بر طرف دیگر تأثیر بگذارید یا حداقل بتوانید درک کنید که او واقعاً دربارهٔ شما چه فکر می‌کند و چه میخواهد.
به طور مثال 
اگر یک فرد خارجی را ملاقات کنید بی شک باید برای ابراز علاقه از ملاقات خود و صحبت باید زبان طرفتان را بلد باشید 
چه باید کرد؟ 
یادگیری 
زبان بدن شما به شما کمک می‌کند 
با یک لبخند ساده ابراز علاقه و خوشنودی شما از دیدار مجدد را به شخص مقابل متنقل کنید.

یادگیری (زبان بدن) به شما کمک می کند مسائلی مثل جذابیت، حقیقت، اعتمادبه نفس و شرم، ناراحتی، عصبانیت را تشخیص دهید. شما با دقت در حرکات طرف مقابل می توانید به حقایق زیادی دست یابید. در واقع همه ما از
(زبان بدن) استفاده میکنیم

 

به طور مثال

دست به سینه بودن

دست به سینه بودن می تواند حالت تدافعی یا پایان مکالمه باشد
اگر دست به سینه باشید در حالی که پاها را بر روی یکدیگر قرار داده اید سدی میان شما و دیگران ایجاد می شود که در مزاکره شما رفتار مناسبی نیست

ما در شتاب دهنده سبز قادر هستیم
شناختن زبان بدن و ارتباطات قوی با دیگران را به شما آموزش بدهیم

 

نظر بدهید